Samofa motor, Brook, Hercules, Stermotor en Kolibri motoren.

 

Waarschijnlijk door de deelname aan (succesvolle) wedstrijden in Engeland met hun boot.

"Werf 't Kromhout 3", maakten de Goedkoops ook kennis met Engelse motorfabrikanten.

Zo ook met de fa. J.W. Brooke & Co.

Mogelijk was dat de aanleiding om in 1906 Brooke motoren te importeren.

 

Suikerzakje

Hoewel in Engeland succesvol, Goedkoop heeft er slechts enkele van verkocht.

 

 

De Hercules motor.

Jan Goedkoop maakte in 1935 een reis door Amerika en bezocht daar de Hercules Motors Corporation te Canton, Ohio.

Daar sloot hij een contract af voor de import en verkoop van drie typen snellopende 6 cilinder Hercules Dieselmotoren, die lichter van constructie waren dan de Kromhout-Gardner motoren en daardoor beter geschikt voor de inbouw in lichtere chassis.

In korte tijd kwamen daar nog twee typen 4 cilinder motoren bij.

Van aanvang af zijn zowel van de Herculesbenzine- als van de dieselmotoren ruim 100 per jaar verkocht. 

Ze werden voor allerlei doeleinden toegepast; als scheeps- en automotor, stationair voor generatorsets etc.

 

  Scheepsmotor   

         HERCULES POWER                                       HERCULES BENZINE TYPE JXD                               

 

 

DE VLIEGTUIGBOUW.

Van 1914 tot 1918 was de 1e wereldoorlog.

In het midden van het jaar 1916 kwam het plan een vliegtuigfabriek op te richten.

Het vliegtuig zou in de Kromhout werkplaats gemaakt worden en zou een getrouwe kopie worden van een Frans vliegtuig, een Spad, dat op Nederlands grondgebied een noodlanding gemaakt had en in beslag genomen was.

Toen in nov. 1918 onverwachts de vrede tot stand kwam, was het vliegtuig nog lang niet klaar en toen het in de loop van 1919 klaar kwam, en toen de regering werd verzocht

het over te nemen, was deze niet bereid daar enig bod op te doen.

De belangstelling verflauwde daardoor al heel spoedig en de productie werd gestaakt.

 

De Armstrong Siddely.

 In 1939 ging de directie van de Kromhout Motoren Fabriek met de motorenproductie

weer een geheel nieuw afzet-terrein zoeken. Naast de scheepvaart en landverkeer, de luchtvaart.

In 1939 werd namelijk een licentiecontract afgesloten met Armstrong Siddely te Coventry in Engeland

voor de bouw en verkoop van een 7-cilinder stervormige benzinemotor van 165 pk voor Nederland en overzeese gewesten. 

De Nederlandse regering verleende gelijkertijd een opdracht van 25 motoren,

bestemd voor S 9 lesvliegtuigen die bij Fokker in aanbouw waren.

Op 25 februari 1940 ging het eerste vliegtuig met een Kromhout Genet Major Motor de lucht in.

Direct daarop bestelde de regering nog 25 motoren.

Helaas kwam nu, door de 2e wereldoorlog, een triest einde aan zowel de lesvliegtuigen als aan de productie.

 

Ramjet

 

Bromfietsmotor als startmotor

De KOLIBRI.

 Was in 1940 door het uitbreken van de wereldoorlog bij de KMF

een einde gekomen aan de productie van de Stermotor, in 1952 werd door enkele instanties die interesse hadden voor de toepassings-mogelijkheden voor helicoptergebruik, in Nederland de Stichting voor de "Ontwikkeling en Bouw van een Experimenteel Hefschroefvliegtuig" (SOBEH) in het leven geroepen.

Het type zou zich van de andere onderscheiden door de toepassing van twee stuw-straal-motoren of ramjets, een zeer eenvoudige en goedkope constructie.

In 1955 werd overgegaan tot de oprichting van de Nederlandse Helicopter Industrie.

De N.V. Kromhoutfabriek was één van de aandeelhouders.

In 1957 werd begonnen met de samenbouw van de eerste 10 toestellen welke in 1958 gereed kwamen.

In november 1957 telde het bedrijf 50 man personeel.

De rotorkop en de stuwstraalmotoren werden in de Kromhout Fabriek gemaakt.

Er zijn er enkele tientallen toestellen gebouwd maar in 1967 kwam door concurrentie vanuit het buitenland en geldgebrek, defintief een einde aan de productie.  

                       Belangstelling van o.a. Dick Goedkoop.                                                    de Kolibri (Druk op "Link")

Samofa:

 Een oud plan van Jan Goedkoop van nog vóór de tweede wereldoorlog.

SAMOFA is een, doch niet onbelangrijk, zijspoor in de Kromhouthistorie.

Na de oorlog ontstond er veel vraag naar snellopende dieselmotoren van 10 en 20 pk.

De Kromhout Motoren Fabriek (KMF) diende om aan die vraag te kunnen voldoen een nieuwe te motor bouwen.

 

Ook de Appingerdammer Brons Motorenfabriek was op dit terrein werkzaam en er waren nog meer bedrijven die er belangstelling voor hadden.

De Joh. Boot motorenfabriek Industrie en de Machinefabriek Bolnes v/h J.H. van Capellen.

Géén van alle zou ooit het volle profijt kunnen trekken van specialisatie en massaproductie, maar samen zouden zij het kunnen.

 

Mede op initiatief van Jan Goedkoop staken de vier bedrijven de hoofden bijeen.

Kromhout, Brons, De Industrie en Bolnes besloten samen te werken in een nieuwe onderneming.

Op 12 april 1949 werd het bedrijf opgericht door de directies van de vier motorenfabrieken. Daarnaast werd Jan Goedkoop benoemd tot besturend lid van de Raad van de N.V. Samenwerkende Motoren Fabrieken "SAMOFA" waarbij hij de taak op zich nam om nogmaals een nieuwe motorenfabriek op poten te zetten.

De KMF ontwierp, bouwde en beproefde in 1949 vijf motoren geheel en gelijk aan die, waarvan SAMOFA in Harderwijk de productie zou voortzetten.

De KMF zal leverancier zijn voor verschillende onderdelen, onder andere krukassen. 

Het Kromhoutarchief heeft ook een klein SAMOFA archief.

 

                                                                                                                                         SAMOFA 1-S-108 in Kromhoutfabriek