Chassis bouw

 

De Kromhout-Gardner en de KMF chassisbouw.

De wereldcrisis, in het najaar van 1929 in Amerika uitgebroken, maakte aan de ongekende bloei en voorspoed een einde.

Ook aan ons land is zij toen niet voorbijgegaan.

Een snelle daling van vraag, omzetten, prijzen en productie kenmerkten haar.

De Kromhout Motoren Fabriek heeft in vrijwel gelijke mate als de meeste andere ondernemingen de weerslag van deze crisis danig ondervonden.

Filialen in het buitenland werden gesloten. Debiteuren kwamen hun verplichtingen niet na.

De orders bleven uit. Kantoor en tekenpersoneel werd ontslagen.

Het productieprogramma werd vereenvoudigd door vermindering van het aantal types.

De lonen werden verlaagd.

Men zocht naar een nieuw product dat goede afzetkansen bood.

De gedachte die in feite de redding gebracht heeft, was om de motorenproductie op een nieuw gebied, dat van het toen

tegen het watervervoer sterk opkomende wegtransport in, over te brengen en dus automotoren te gaan bouwen.

Het was aangewezen hiervoor dieselmotoren te kiezen, omdat deze voor autobussen en zware vrachtwagens wegens aanzienlijk goedkoper brandstofgebruik dan benzinemotoren, een gunstige afzet boden.

Voor het construeren van een nieuw type automotor volgens eigen vinding ontbrak de tijd volkomen.

Sinds enige tijd bouwde de Firma L. Gardner & Sons te Patricroft bij Manchester snellopende viertact dieselmotoren die zich een uitstekende reputatie verworven hadden.

In augustus 1932 kocht men een licentie voor de bouw en de verkoop van deze motoren, type LW, voor Nederland en koloniën.

De Gardnermotor was een buitengewoon succes.

 

 

De eerste afgeleverde bus met een 4-LW voor de Gemeente Amsterdam. (zie bij links)

Het nieuwe product voldeed zó goed dat al in 1933 meer dan 100 motoren werden verkocht.

De meeste hiervan waren voor autobussen bestemd, maar ook voor vrachtwagens en tractoren werden zij besteld,

evenals voor stationair gebruik en voor schepen. 

Het dieptepunt van de crisis was echter nog niet bereikt.

In 1933 waren nog slechts 212 arbeiders aan het werk.

Met ongeveer 300 stuks per jaar scheen de omzet op een stabiel peil te zijn gekomen.

Langzaam maar zeker nam de productie, en daarmee ook het aantal werknemers, weer toe.

In 1939 waren er meer dan 800 mensen aan het werk!

 

 

                                                Minerva                                                                                                    Dion Bouton.

 

De motoren werden voor bestaande automerken geleverd dan wel ingebouwd.

Om de motorfabricage onafhankelijk te maken van auto-importeurs en buitenlandse autofabrikanten,

besloot men in 1935 ook de KMF de chassisbouw ter hand te nemen.

 

                                                                                                                                         KMF-personeel een dagje met de bus..

 

Een afzonderlijke N.V. Kromhout-Auto-Industrie - KAI- werd daarvoor opgericht.

Een aparte afdeling van de fabriek werd daarvoor ingericht, waar de bouw in progressieve montage plaatsvond

en waar zowel autobussen, vrachtwagens en tractors werden vervaardigd.

In 1936 leverde zij al 61 wagens af, in 1937 118, in 1938 124, in 1939 149 stuks.

De meeste toegerust met Kromhout-Gardnermotoren.

Niet alle wagens die op deze wijze compleet de fabriek verlieten, waren voorzien van Kromhout-Gardnermotoren;

een aantal was toegerust met Herculesmotoren, door de fabriek geleverd.

Ook weer een nieuw, als importproduct, sinds 1935 geleverd.

Er werden ruim 100 per jaar van verkocht.

 

De eerte HTM-bus-chassis in de nieuwe fabriek aan de Motorkade.

 

                         Frontstuur vrachtwagen V-102                                                          Bus met houtgasinstallatie. (2e W.O.)

 

In totaal werden er 1126 busschassis en 828 vrachtwagenchassis verkocht.

Daarnaast nog 190 motoren in Verheulchassis en 154 motoren in andere automerken.

De autofabricage werd in 1958 gestaakt.

Deze ging over naar de firma Verheul in Waddinxveen.

Wel bleef de fabricage van autodieselmotoren deel uit maken van het productieprogramma.

Andere toepassingen van de Kromhoutmotoren.

 

          Mijnlocomotief met 6-LS.                Veerwagen met 4-LSV op het Merwedekanaal.        Pompunit met 4 stuks 8-GS-108

                                                                                                                                                                 motoren.  

 

 

        Landbouwtrekker met Kromhout                              Jaffa met Kromhout                        Straatwals met 2-S-108 SAMOFA

 

 

                             Houtgas installatie 2e W.O.                                                                         HOVER-KRANEN

 

        Dick Goedkoop bij de eerste horizontale busmotor.                                            Generatorset voor vliegtuigen

                                                                                                 Trekkers met SAMOFA motoren.