WELKOM BIJ HET KROMHOUT ARCHIEF

Het Kromhout archief was wel toe aan een aan een nieuwe website.

De website is per 21 oktober 2021 naar deze plek overgebracht.

 

De bestaande sites blijven ook bereikbaar voor deze informatie.

De links naar deze sites staan hieronder.

Ze openen alle drie in een nieuw tabblad.

Veel leesplezier, J.A.M. Mannaert.

j.mannaert1@kpnplanet.nl

 

Op de link hieronder is het oude website archief te bekijken:

 

 

Het KROMHOUT MOTOR-ARCHIEF.

Een initiatief van Han Mannaert.

De belangstelling voor de geschiedenis van "Kromhout" is ontstaan na het inbouwen van een Kromhoutmotor in de opduwer "Jumbo". Op zoek naar technische gegevens, de herkomst en het oorspronkelijk gebruik van de motor alsmede een aangeboren nieuwsgierigheid naar het verleden, deed mij steeds verder teruggaan in de geschiedenis van de:


"Kromhout Motoren Fabriek".

De onuitwisbare koppeling van de naam Kromhout met de familie Goedkoop deed mij zoeken naar de oorsprong van dat alles. Het verzamelen van gegevens werd een hobby en leidde tot een bescheiden verzameling. De Nationale Sleepbootdagen o.a. in Zwartsluis en de belangstelling voor Kromhout was aanleiding om de geschiedenis van Kromhout voor de liefhebber op papier te zetten.

 

De Goedkoops hebben ruim 100 jaar in belangrijke mate bijgedragen in de industriële ontwikkeling van Amsterdam. Wereldwijd bevoeren hun schepen het water, veelal als aandrijving voorzien van een Kromhoutmotor.
De schrijver neemt u mee naar de ontwikkeling van Amsterdam in de 17e eeuw, de aanleg van de Nieuwe Zeedijk, de latere Hoogte Kadijk met de Nieuwe Vaart, met o.a. de daar gevestigde scheepswerf "'t Kromhout".
De geschiedenis van de familie Goedkoop van Turfschipper tot Reder, Scheepsbouwmeester en Motorfabrikant, de scheeps- en motorenbouw. De Kromhout auto- en vliegtuig-motor-industrie.

Dit alles in 200 pagina's met ruim 200 zwart-wit foto's en afbeeldingen. Nog steeds varen er schepen, gebouwd op deze beroemde werf, maar nog meer in aantal zijn de geweldige Kromhoutmotoren. (Niet meer voorradig)

 

Ik wil graag deze kennis met andere Kromhout liefhebbers delen.

Al vele motoren, vaar- en voertuigen hebben op deze wijze een stukje van hun geschiedenis teruggekregen.

(bijna) ANTWOORD OP AL UW VRAGEN MET BETREKKING TOT KROMHOUT SCHEEPS- STATIONAIRE- en AUTOMOTOREN van Kromhout, Hercules, SAMOFA Technische gegevens, handleidingen etc.
(GEEN HANDEL IN ONDERDELEN)
Heeft u een vraag over een motor?
Vermeld dan een of meerdere van onderstaande gegevens:
A: motornummer, B:type, C:(ex.)scheepsnamen, D:eigenaars, en verder alle bekende feiten.

HISTORISCH ONDERZOEK NAAR SCHEPEN
Info per e-mail is gratis.
In opdracht gemaakte onkosten voor kopieën etc. moeten worden vergoed.

Bij publicatie uit deze website alleen met bronvermelding ©

Ga voor meer informatie naar
J A M Mannaert

Wilt u terug kunnen kijken naar de oude website met zeer veel info?

Dan is daar een link naar het grote wereldwijde website archief:

   Oude Kromhoutwebsite

Regelmatig krijg ik vragen over oud werknemers, motoren, schepen, gemalen, enz. Heeft u op zolder nog materiaal liggen zoals documentatie, tekeningen, foto's, brieven of anderszins betreffende Kromhout of oud-medewerkers?
Verras "Het Archief" er mee !
Stuur een e-mail svp.

 

Op de foto's boven op deze pagina, ziet u de opduwer "Jumbo" (1) en de Kromhout motor waar het allemaal mee begon.


Na enige jaren is de Jumbo opgevolgd door de Jumbo (2), zie de foto's hieronder.